Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.6.2

Verš

vyāsa uvāca
bhikṣubhir vipravasite
vijñānādeṣṭṛbhis tava
vartamāno vayasy ādye
tataḥ kim akarod bhavān

Synonyma

vyāsaḥ uvāca — Śrī Vyāsadeva řekl; bhikṣubhiḥ — od velikých potulných mnichů; vipravasite — kteří odešli na jiná místa; vijñāna — vědecké poznání o transcendenci; ādeṣṭṛbhiḥ — ti, kteří učili; tava — tebe; vartamānaḥ — současný; vayasi — trvání života; ādye — nežli začal; tataḥ — poté; kim — co; akarot — učinil; bhavān — vy (ctěný).

Překlad

Śrī Vyāsadeva řekl: Co jsi (Nārado) činil poté, když odešli velcí mudrci, kteří tě učili vědeckému transcendentálnímu poznání, nežli jsi se narodil v tomto životě?

Význam

Vyāsadeva byl osobně žákem Nāradajīho, a je tedy přirozené, že chtěl vědět, co Nārada činil po zasvěcení od duchovních mistrů. Přál si jít v Nāradových šlépějích, aby dosáhl stejně dokonalé životní úrovně. Touha dotazovat se duchovního mistra je podstatou úspěchu na progresivní cestě. Odborně se tento postup nazývá sad-dharma-pṛcchā.