Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.6.15

Verš

tasmin nirmanuje ’raṇye
pippalopastha āśritaḥ
ātmanātmānam ātmasthaṁ
yathā-śrutam acintayam

Synonyma

tasmin — v tom; nirmanuje — lidmi neobydleném; araṇye — v lese; pippala — banyánovník; upasthe — posadil se pod; āśritaḥ — pod ochranou; ātmanā — inteligencí; ātmānam — Nadduše; ātma-stham — umístěná v nitru; yathā-śrutam — jak jsem slyšel od osvobozených duší; acintayam — přemítal.

Překlad

Poté jsem v neobydleném lese ve stínu banyánovníku začal za pomoci své inteligence meditovat o Nadduši, která je v nitru, jak jsem se tomu naučil od osvobozených duší.

Význam

Neměli bychom se snažit meditovat podle vlastních představ. Meditovat o Nadduši, která se nachází v každé živé bytosti, se dá pouze dokonalým následováním autorizovaných zdrojů — písem, která jsou zjevena průzračným prostředníkem — pravým duchovním mistrem, a za pomoci náležitě vycvičené inteligence. V takovém vědomí se pevně ustálí oddaný, který prokazuje láskyplnou službu Pánu vykonáváním pokynů duchovního mistra. Śrī Nāradajī se setkal s pravými duchovními mistry, svědomitě jim sloužil, a oni ho po právu osvítili. Začal tedy meditovat.