Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.19.25

Verš

tatrābhavad bhagavān vyāsa-putro
yadṛcchayā gām aṭamāno ’napekṣaḥ
alakṣya-liṅgo nija-lābha-tuṣṭo
vṛtaś ca bālair avadhūta-veṣaḥ

Synonyma

tatra — tam; abhavat — objevil se; bhagavān — mocný; vyāsa-putraḥ — syn Vyāsadeva; yadṛcchayā — jako na zavolanou; gām — země; aṭamānaḥ — při cestách po; anapekṣaḥ — bez zájmu; alakṣya — neprojevené; liṅgaḥ — příznaky; nija-lābha — seberealizovaný; tuṣṭaḥ — spokojený; vṛtaḥ — obklopený; ca — a; bālaiḥ — dětmi; avadhūta — zavržený druhými; veṣaḥ — oblečený.

Překlad

V tu chvíli se tam objevil mocný syn Vyāsadeva, který cestoval po zemi bez zájmu a spokojený sám v sobě. Neprojevoval příznaky žádného společenského řádu či životního stavu. Obklopovaly ho ženy a děti a byl oblečený tak, jako kdyby ho druzí zavrhovali.

Význam

Slova bhagavān se někdy používá ve vztahu k určitým velkým oddaným Pána jako byl Śukadeva Gosvāmī. Takové osvobozené duše se nezajímají o záležitosti tohoto hmotného světa, protože jsou spokojené samy v sobě díky velikým výsledkům, jichž dosáhly oddanou službou. Jak bylo vysvětleno dříve, Śukadeva Gosvāmī nikdy nepřijal žádného formálního duchovního mistra ani nepodstoupil žádné formální očistné obřady. Jeho otec Vyāsadeva byl jeho přirozeným duchovním mistrem, protože od něho Śukadeva Gosvāmī uslyšel Śrīmad-Bhāgavatam. Poté dosáhl úplné spokojenosti v sobě. Nezávisel tedy na žádném formálním procesu. Formální procesy jsou nezbytné pro ty, kteří mají dosáhnout stádia úplného osvobození, ale Śrī Śukadeva Gosvāmī už v tomto stavu milostí svého otce byl. Jako od mladého chlapce se od něj očekávalo, že bude náležitě oblečen, ale on chodil nahý a nezajímal se o společenské zvyky. Veřejnost ho zavrhovala a obklopovali ho zvědaví chlapci a ženy, jako kdyby to byl blázen. Objevil se tak na scéně při svých cestách po zemi podle vlastní vůle. Vypadá to, že po dotazu Mahārāje Parīkṣita nebyli velcí mudrci jednotní ve svých závěrech ohledně toho, co je třeba učinit. Existují různé předepsané metody pro duchovní spasení podle různých kvalit různých osob. Konečným cílem života je však dosáhnout nejvyššího stupně dokonalosti v oddané službě Pánu. Stejně jako se liší lékaři, tak i mudrci podávají různé předpisy. To se odehrávalo v době, kdy se na scéně objevil velký a mocný syn Vyāsadeva.