Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.18.42

Verš

na vai nṛbhir nara-devaṁ parākhyaṁ
sammātum arhasy avipakva-buddhe
yat-tejasā durviṣaheṇa guptā
vindanti bhadrāṇy akutobhayāḥ prajāḥ

Synonyma

na — nikdy; vai — skutečně; nṛbhiḥ — žádný člověk; nara-devam — bohočlověka; para-ākhyam — který je transcendentální; sammātum — pokládat na stejnou úroveň; arhasi — chrabrostí; avipakva — nezralý či nezkušený; buddhe — inteligence; yat — jehož; tejasā — silou; durviṣaheṇa — nepřekonatelný; guptāḥ — chráněni; vindanti — užívají; bhadrāṇi — všeho blahobytu; akutaḥ-bhayāḥ — dobře chráněni; prajāḥ — poddaní.

Překlad

Můj chlapče, tvá inteligence je nezralá, a proto nevíš, že král, který je nejlepší lidskou bytostí, je stejně dobrý jako Osobnost Božství. Nikdy se nemá klást na stejnou úroveň s obyčejnými lidmi. Vždyť lidé mohou žít v blahobytu díky tomu, že jsou ochraňováni jeho nepřekonatelnou silou.