Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.18.38

Verš

tato ’bhyetyāśramaṁ bālo
gale sarpa-kalevaram
pitaraṁ vīkṣya duḥkhārto
mukta-kaṇṭho ruroda ha

Synonyma

tataḥ — poté; abhyetya — když vstoupil; āśramam — do poustevny; bālaḥ — hoch; gale sarpa — had na ramenou; kalevaram — těla; pitaram — otce; vīkṣya — když viděl; duḥkha-ārtaḥ — z lítosti; mukta-kaṇṭhaḥ — hlasitě; ruroda — vykřikl; ha — v minulosti.

Překlad

Poté, když se chlapec vrátil do poustevny, viděl hada na ramenou svého otce a zarmoucen hlasitě vykřikl.

Význam

Chlapec neměl radost z toho, že se dopustil takové veliké chyby, a chtěl ulevit tíži, kterou cítil na svém srdci, křikem. Když tedy přišel do poustevny a uviděl svého otce v oné situaci, hlasitě vykřikl, aby se mu ulevilo. Bylo však již pozdě. Jeho otec pak celé nehody litoval.