Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.16.6

Verš

athavāsya padāmbhoja-
makaranda-lihāṁ satām
kim anyair asad-ālāpair
āyuṣo yad asad-vyayaḥ

Synonyma

athavā — jinak; asya — Jeho (Pána Kṛṣṇy); pada-ambhoja — lotosové nohy; makaranda-lihām — těch, kteří líží med z takového lotosového květu; satām — těch, kteří mají existovat věčně; kim anyaiḥ — k čemu je dobré všechno ostatní; asat — iluzorní; ālāpaiḥ — náměty; āyuṣaḥ — délku života; yat — to, co je; asat-vyayaḥ — zbytečným promarněním života.

Překlad

Oddaní Pána jsou zvyklí lízat med, který lze získat z lotosových nohou Pána. K čemu je dobré naslouchat námětům, které jen promarňují náš drahocenný život?

Význam

Pán Kṛṣṇa i Jeho oddaní jsou na transcendentální úrovni, a proto náměty o Pánu Kṛṣṇovi a o Jeho čistých oddaných jsou stejně dobré. Bitva na Kurukṣetře je plná politiky a diplomacie, ale jelikož je to námět spojený s Pánem Kṛṣṇou, Bhagavad-gītā je uctívána po celém světě. Není nutné vyhýbat se politice, ekonomii, sociologii atd., které jsou materiální pro materialistu. Pro čistého oddaného, který je skutečně spojený s Pánem, jsou tyto světské věci transcendentální, pokud jsou vztaženy k Pánu nebo Jeho čistým oddaným. Poslouchali jsme a hovořili o činnostech Pāṇḍuovců a nyní se zabýváme náměty o Mahārājovi Parīkṣitovi, ale jelikož všechna tato témata se vztahují k Pánu Śrī Kṛṣṇovi, jsou zcela transcendentální a čistí oddaní jim se zájmem naslouchají. Této otázce jsme se již věnovali v souvislosti s Bhīṣmadevovými modlitbami.

Náš život není příliš dlouhý a nemáme žádnou jistotu, kdy nám bude nařízeno všechno opustit a odejít někam jinam. Je proto naší povinností dohlédnout na to, abychom ani okamžik svého života nepromarnili s náměty, které se netýkají Pána Kṛṣṇy. Žádný námět, který nemá vztah ke Kṛṣṇovi, není hodný vyslechnutí, ať už je jakkoliv příjemný.

Duchovní planeta Goloka Vṛndāvana, věčné sídlo Pána Kṛṣṇy, má tvar lotosového květu. Dokonce i tehdy, když Pán sestupuje na některou z hmotných planet, projeví tam Své vlastní sídlo v původní podobě. Jeho lotosové nohy tak vždy zůstávají na tomtéž velkém středu lotosového květu. Jeho nohy jsou také stejně krásné jako lotosový květ, a proto se říká, že Pán Kṛṣṇa má lotosové nohy.

Živá bytost je svojí přirozenou podstatou věčná. Nalézá se ve víru zrození a smrti kvůli svému styku s hmotnou energií. Je-li živá bytost od této hmotné energie oproštěna, pak je osvobozená a může se vrátit domů, zpátky k Bohu. Ti, kteří chtějí žít věčně a neměnit svá hmotná těla, nesmí promarnit drahocenný čas s náměty, které se netýkají Pána Kṛṣṇy a Jeho oddaných.