Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.13.5

Verš

pratyujjagmuḥ praharṣeṇa
prāṇaṁ tanva ivāgatam
abhisaṅgamya vidhivat
pariṣvaṅgābhivādanaiḥ

Synonyma

prati — k; ujjagmuḥ — šli; praharṣeṇa — s velkou radostí; prāṇam — život; tanvaḥ — těla; iva — jako; āgatam — vrátil se; abhisaṅgamya — přistupovali k; vidhi-vat — náležitým způsobem; pariṣvaṅga — objímali; abhivādanaiḥ — poklonami.

Překlad

Všichni k němu radostně přicházeli, jako kdyby se do jejich těl vracel život. Vzdávali si navzájem poklony a vítali se objetím.

Význam

V bezvědomí jsou tělesné údy nečinné. Když se však vědomí vrací, údy a smysly ožívají a samotná existence je radostná. Vidura byl členům kuruovské rodiny tak drahý, že jeho dlouhá nepřítomnost v paláci se dala srovnat s nečinností. Všichni cítili od Vidury skutečné odloučení, a proto byl jeho návrat do paláce radostný pro všechny.