Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.13.16

Verš

yudhiṣṭhiro labdha-rājyo
dṛṣṭvā pautraṁ kulan-dharam
bhrātṛbhir loka-pālābhair
mumude parayā śriyā

Synonyma

yudhiṣṭhiraḥ — Yudhiṣṭhira; labdha-rājyaḥ — vlastnící království svého otce; dṛṣṭvā — když viděl; pautram — vnuka; kulam-dharam — vhodného pro dynastii; bhrātṛbhiḥ — bratry; loka-pālābhaiḥ — kteří byli zkušenými vládci; mumude — užíval života; parayā — nebývalé; śriyā — bohatství.

Překlad

Když Mahārāja Yudhiṣṭhira získal zpět své království a viděl narození vnuka způsobilého pro pokračování vznešené tradice své rodiny, vládl pokojně a užíval nebývalého bohatství ve spolupráci se svými mladšími bratry, kteří uměli dobře vládnout obyčejným lidem.

Význam

Mahārāja Yudhiṣṭhira i Arjuna byli od začátku bitvy na Kurukṣetře nešťastní, ale přestože nechtěli zabíjet v boji své příbuzné, museli to vykonat jako svoji povinnost, protože to bylo plánem svrchované vůle Pána Śrī Kṛṣṇy. Po bitvě byl Mahārāja Yudhiṣṭhira nešťastný ze smrti tolika lidí. Nezbyl prakticky nikdo, kdo by po Pāṇḍuovcích pokračoval v kuruovské dynastii. Poslední zbývající nadějí bylo dítě v lůně jeho snachy Uttary, a i na to zaútočil Aśvatthāmā. Milostí Pána však bylo dítě zachráněno. Po urovnání zneklidňující situace a opětovném zavedení pokoje a pořádku ve státě, a když viděl naživu Parīkṣita, cítil spokojený Mahārāja Yudhiṣṭhira jistou úlevu jako lidská bytost, přestože ho pramálo přitahovalo hmotné štěstí, které je vždy dočasné a iluzorní.