Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.12.36

Verš

tato rājñābhyanujñātaḥ
kṛṣṇayā saha-bandhubhiḥ
yayau dvāravatīṁ brahman
sārjuno yadubhir vṛtaḥ

Synonyma

tataḥ — potom; rājñā — od krále; abhyanujñātaḥ — se svolením; kṛṣṇayā — také od Draupadī; saha — společně s; bandhubhiḥ — dalšími příbuznými; yayau — odešel do; dvāravatīm — Dvārakā-dhāmu; brahman — ó brāhmaṇové; sa-arjunaḥ — společně s Arjunou; yadubhiḥ — se členy yaduovské dynastie; vṛtaḥ — obklopený.

Překlad

Ó Śaunako, poté Pán dal Své sbohem králi Yudhiṣṭhirovi, Draupadī a dalším příbuzným, a vydal se do města Dvāraky, doprovázen Arjunou a ostatními členy yaduovské dynastie.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke dvanácté kapitole prvního zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Narození krále Parīkṣita”.