Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.12.3

Verš

tad idaṁ śrotum icchāmo
gadituṁ yadi manyase
brūhi naḥ śraddadhānānāṁ
yasya jñānam adāc chukaḥ

Synonyma

tat — všechno; idam — toto; śrotum — slyšet; icchāmaḥ — všichni dychtíme; gaditum — vyprávět; yadi — pokud; manyase — myslíš; brūhi — prosím mluv; naḥ — my; śraddadhānānām — jsouce plni úcty; yasya — jehož; jñānam — transcendentální poznání; adāt — předal; śukaḥ — Śrī Śukadeva Gosvāmī.

Překlad

S úctou chceme naslouchat o něm (o Mahārājovi Parīkṣitovi), jemuž Śukadeva Gosvāmī předal transcendentální poznání. Prosíme, pověz nám o tom.

Význam

Śukadeva Gosvāmī předával Mahārājovi Parīkṣitovi během posledních sedmi dnů jeho života transcendentální poznání a Mahārāja Parīkṣit mu jako správný nadšený student pozorně naslouchal. Výsledek takového pravého naslouchání a přednášení Śrīmad-Bhāgavatamu se potom projevil stejně na přednašeči i na posluchači. Pán v Bhāgavatamu předepisuje devět různých transcendentálních způsobů oddané služby, a jsou-li náležitě vykonávány, mohou buď všechny společně, nebo jen některé z nich, nebo dokonce i jen jeden z nich přinést stejný prospěch. Mahārāja Parīkṣit a Śukadeva Gosvāmī vykonávali první dvě důležité činnosti, jimiž je naslouchání a opěvování, se vší vážností, a proto byli oba ve své chvályhodné snaze úspěšní. Transcendentální realizace je možné dosáhnout takovým vážným nasloucháním a opěvováním a nijak jinak. V tomto věku Kali se velice propaguje zvláštní typ duchovního mistra a učedníka. Hlásá se, že duchovní mistr vytváří elektrický proud, s jehož pomocí svého učedníka osvítí duchovní silou. Žák dostane šok, upadne do bezvědomí, a jeho mistr naříká nad vyčerpáním své takzvané duchovní síly. Taková podvodná propaganda je v tomto věku běžná a nebozí obyčejní lidé se stávají její obětí. Žádné takové pohádky se ovšem netýkají vztahu Śukadeva Gosvāmīho a jeho velkého učedníka Mahārāje Parīkṣita. Mudrc přednášel Śrīmad-Bhāgavatam s oddaností a veliký král mu pozorně naslouchal. Král od svého mistra nedostal žádný elektrický šok a když od něj získával poznání, neupadl do bezvědomí. Nesmíme se proto nechat zmanipulovat takovou neautorizovanou propagandou, kterou vytvářejí nepraví představitelé védského poznání. Mudrci v Naimiṣāraṇyi byli plní úcty, když poslouchali o Mahārājovi Parīkṣitovi, který od Śukadeva Gosvāmīho získal poznání nadšeným poslechem. Nadšené naslouchání pravému duchovnímu mistru je jediný způsob, jak získat transcendentální poznání a není třeba lékařství a okultního mysticismu k vytváření zázraků. Postup je jednoduchý; jedinou podmínkou pro dosažení úspěchu je upřímnost.