Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.12.20

Verš

eṣa dātā śaraṇyaś ca
yathā hy auśīnaraḥ śibiḥ
yaśo vitanitā svānāṁ
dauṣyantir iva yajvanām

Synonyma

eṣaḥ — toto dítě; dātā — dárce milodarů; śaraṇyaḥ — ochránce odevzdaných; ca — a; yathā — jako; hi — jistě; auśīnaraḥ — země jménem Uśīnara; śibiḥ — Śibi; yaśaḥ — proslulost; vitanitā — šiřitel; svānām — příbuzných; dauṣyantiḥ iva — jako Bharata, syn Duṣyanty; yajvanām — těch, kteří vykonali mnoho obětí.

Překlad

Toto dítě bude stejně velkodušným dárcem milodarů a ochráncem odevzdaných duší, jako slavný král Śibi ze země Uśīnara. Jméno a slávu své rodiny bude šířit jako Bharata, syn Mahārāje Duṣyanty.

Význam

Král je slavný tím, jak rozdává milodary, vykonává yajñi, chrání odevzdané duše atd. Kṣatriyský král je pyšný na to, jak poskytuje ochranu odevzdaným duším. Takový královský postoj se nazývá īśvara-bhāva neboli opravdová moc chránit správnou věc. V Bhagavad-gītě Pán nabádá všechny živé bytosti, aby se Mu odevzdaly, a slibuje jim veškerou ochranu. Pán je všemocný a věrný Svému slovu, a proto nikdy nenechá Své oddané bez ochrany. Král, který je zástupcem Pána, musí mít také tento přístup — za každou cenu poskytovat ochranu odevzdaným duším. Mahārāja Śibi, král Uśīnary, byl blízkým přítelem Mahārāje Yayātiho, a oba se dostali na nebeské planety. Mahārāja Śibi znal nebeskou planetu, na kterou bude po smrti přemístěn, a její popis podává Mahābhārata (Ādi-parva, 96.6-9). Byl tak velkomyslný, že chtěl svoje výsadní místo v nebeském království přenechat Yayātimu, který ho však nepřijal. Yayāti se odebral na nebeskou planetu společně s velkými ṛṣii jako byl Aṣṭaka a další. Na cestě k nebi ṛṣiové požádali Yayātiho, aby jim popsal Śibiho zbožné skutky. Stal se členem shromáždění Yamarāje, kterého začal uctívat jako své božstvo. Jak je potvrzeno v Bhagavad-gītě, ti, kteří uctívají polobohy, jdou na planety polobohů (yānti deva-vratā devān); Mahārāja Śibi se tedy stal společníkem velké vaiṣṇavské autority Yamarāje na jeho planetě. Dokud pobýval na Zemi, byl známý jako ochránce odevzdaných duší a dárce milodarů, a byl tím velice proslulý. Král nebes na sebe jednou vzal podobu ptáka lovícího holuby (orla), a Agni, bůh ohně, na sebe vzal podobu holuba. Holub, kterého orel pronásledoval, se uchýlil do náruče Mahārāje Śibiho, a dravý orel chtěl holuba od krále získat. Král mu nabídl k jídlu jiné maso, jen ať holuba nezabíjí. Dravec odmítl královu nabídku přijmout, ale nakonec se dohodli, že se orel spokojí s tím, když mu král dá maso z vlastního těla, které bude vážit stejně jako celý holub. Král si začal odřezávat maso z těla, aby vyvážil holuba, ale mystický holub byl vždy o něco těžší. Nakonec se král nechal s holubem zvážit celý, a tento čin oba polobohy velice potěšil. Odhalili svou skutečnou totožnost jako král nebes a bůh ohně, a králi požehnali. Za jeho velké činy opěvoval Mahārāje Śibiho také Devarṣi Nārada; zvláště za jeho milodary a poskytování ochrany. Mahārāja Śibi obětoval v zájmu lidských bytostí svého království i vlastního syna. Parīkṣit se tedy měl stát druhým Śibim v rozdávání milodarů a poskytování ochrany.

Dauṣyanti Bharata: V dějinách se objevuje mnoho Bharatů, a nejslavnější z nich jsou Bharata — bratr Pána Rāmy, Bharata — syn krále Ṛṣabhy a Bharata — syn Mahārāje Duṣyanty. Všichni tito Bharatové jsou historické osobnosti známé v celém vesmíru. Tato planeta Země se nazývá Bhārata nebo Bhārata-varṣa podle krále Bharaty, syna Ṛṣabhy; i když podle některých názorů se tato Země nazývá Bhārata podle vlády syna Duṣyanty. My jsme osobně toho přesvědčení, že název Bhārata-varṣa se odvozuje od vlády syna krále Ṛṣabhy. Před ním se Země jmenovala Ilāvṛta-varṣa, ale bezprostředně po korunovaci Bharaty, syna Ṛṣabhy, proslula jako Bhārata-varṣa.

To vše ovšem neznamená, že Bharata — syn Mahārāje Duṣyanty je méně významný. Je synem slavné krasavice Śakuntaly. Mahārāja Duṣyanta se v lese zamiloval do Śakuntaly a došlo k početí Bharaty. Poté Mahārāja kletbou Kaṇvy Muniho na svou ženu Śakuntalu zapomněl a malého Bharatu vychovávala matka sama v lese. Už v dětství byl tak mocný, že vyzýval k boji lvy a slony v lese a zápasil s nimi jako když si malé děti hrají s kočkami a psy. Tento silný chlapec, který byl silnější než novodobý Tarzan, dostal od ṛṣiů v lese jméno Sarvadamana neboli ten, který dokáže ovládnout každého. Úplný popis Mahārāje Bharaty podává Mahābhārata, Ādi-parva. Pāṇḍuovci či Kuruovci jsou někdy oslovováni Bhārata, neboť se narodili v dynastii slavného Mahārāje Bharaty, syna krále Duṣyanty.