Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.10.30

Verš

etāḥ paraṁ strītvam apāstapeśalaṁ
nirasta-śaucaṁ bata sādhu kurvate
yāsāṁ gṛhāt puṣkara-locanaḥ patir
na jātv apaity āhṛtibhir hṛdi spṛśan

Synonyma

etāḥ — všechny tyto ženy; param — nejvyšší; strītvam — ženství; apāstapeśalam — bez společenské totožnosti; nirasta — bez; śaucam — čistoty; bata sādhu — příznivě oslavované; kurvate — činí; yāsām — od nichž; gṛhāt — domovy; puṣkara-locanaḥ — s lotosovýma očima; patiḥ — manžel; na jātu — nikdy v životě; apaiti — neodchází; āhṛtibhiḥ — darem; hṛdi — v srdci; spṛśan — potěšené.

Překlad

Všechny tyto ženy blahořečily svým životům, třebaže ztratily společenskou totožnost i čistotu. Jejich manžel, Osobnost Božství s lotosovýma očima, je nenechával nikdy doma o samotě. Vždy těšil jejich srdce hodnotnými dary.

Význam

Oddaní Pána jsou očištěné duše. Jakmile se oddaní upřímně odevzdají lotosovým nohám Pána, Pán je přijímá a oddaní se tak ihned osvobodí ode všeho hmotného znečištění. Tito oddaní transcendují tři kvality hmotné přírody. Oddaný nikdy není postižen nezpůsobilostí svého těla, stejně jako se nikterak nerozlišuje mezi vodou Gangy a špinavou vodou ze stoky, když splynou. Ženy, obchodníci a dělníci nejsou příliš inteligentní, a dělá jim proto veliké potíže pochopit vědu o Bohu a zaměstnat se v oddané službě Pánu. Jsou více materialisticky založení, a ještě níže než oni jsou Kirātové, Hūṇové, Āndhrové, Pulindové, Pulkaśové, Ābhīrové, Kaṅkové, Yavanové, Khasové atd. Ale ti všichni mohou být osvobozeni, jsou-li náležitě zaměstnáni v oddané službě Pánu. Službou Pánu se vnější nezpůsobilost ztrácí a čisté duše pak mohou vstoupit do Božího království.

Pokleslé dívky ve spárech Bhaumāsury se upřímně modlily k Pánu Śrī Kṛṣṇovi o vysvobození, a jejich upřímnost je ihned silou oddanosti očistila. Pán je proto přijal za Své manželky a jejich životy tím získaly na slávě. Jejich sláva se ještě zvětšila tím, že Pán hrál roli jejich dokonale věrného manžela.

Pán žil se Svými 16 108 manželkami neustále. Expandoval se na 16 108 úplných částí a žádná z nich se nelišila od původní osobnosti. Každá byla Pán Samotný. Tato śruti-mantra potvrzuje, že Pán se může expandovat do mnoha. Jako manžel mnoha žen je všechny těšil Svými dary, a neváhal pro to vynaložit i velké úsilí. Z nebes přinesl rostlinu pārijāta a zasadil ji v paláci Satyabhāmy, jedné z hlavních královen. Přeje-li si tedy někdo, aby se Pán stal jeho manželem, Pán mu jeho touhu dokonale vyplní.