Skip to main content

KRIŠNA, Nejvyšší Osobnost Božství

A Summary Study of Śrīla Vyāsadeva’s Śrīmad-Bhāgavatam, Tenth Canto

by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

Founder-Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

1. KAPITOLA: Příchod Pána Krišny
2. KAPITOLA: Modlitby polobohů k Pánu Krišnovi v lůně
3. KAPITOLA: Narození Pána Krišny
4. KAPITOLA: Kansovo pronásledování začíná
5. KAPITOLA: Nandovo setkání s Vasudévou
6. KAPITOLA: Zabití Pútany
7. KAPITOLA: Trinávartovo vysvobození
8. KAPITOLA: Zjevení vesmírné podoby
9. KAPITOLA: Matka Jašódá svazuje Pána Krišnu
10. KAPITOLA: Vysvobození Nalakúvary a Manigrívy
11. KAPITOLA: Smrt démonů Vatsásury a Bakásury
12. KAPITOLA: Smrt démona Aghásury
13. KAPITOLA: Jak Brahmá ukradl pasáčky a telátka
14. KAPITOLA: Modlitby Pána Brahmy k Pánu Krišnovi
15. KAPITOLA: Zabití Dhénukásury
16. KAPITOLA: Zkrocení Káliji
17. KAPITOLA: Uhašení lesního požáru
18. KAPITOLA: Smrt démona Pralambásury
19. KAPITOLA: Krišna polyká lesní požár
20. KAPITOLA: Popis podzimu
21. KAPITOLA: Gópí okouzluje Krišnova flétna
22. KAPITOLA: Krišna krade šaty svobodným dívkám
23. KAPITOLA: Osvobození manželek bráhmanů provádějících oběti
24. KAPITOLA: Uctívání kopce Góvardhanu
25. KAPITOLA: Pustošící deště nad Vrindávanem
26. KAPITOLA: Úžasný Krišna
27. KAPITOLA: Modlitby krále nebes Indry
28. KAPITOLA: Vysvobození Nandy Mahárádže z Varunova zajetí
29. KAPITOLA: Tanec rāsa — úvod
30. KAPITOLA: Krišna se skrývá před gópími
31. KAPITOLA: Písně gópí
32. KAPITOLA: Krišna se vrací ke gópím
33. KAPITOLA: Popis tance rāsa
34. KAPITOLA: Vidjádharovo vysvobození a smrt démona Šankhačúdy
35. KAPITOLA: Gópí cítí odloučení
36. KAPITOLA: Kansa posílá Akrúru pro Krišnu
37. KAPITOLA: Smrt démonů Kéšího a Vjómásury
38. KAPITOLA: Akrúrův příjezd do Vrindávanu
39. KAPITOLA: Akrúra cestuje zpět a vidí Višnulóku v řece Jamuně
40. KAPITOLA: Akrúrovy modlitby
41. KAPITOLA: Krišna vstupuje do Mathury
42. KAPITOLA: Krišna láme luk v obětní aréně
43. KAPITOLA: Smrt slona Kuvalajápídy
44. KAPITOLA: Zabití Kansy
45. KAPITOLA: Krišna zachraňuje syna svého učitele
46. KAPITOLA: Uddhavova návštěva Vrindávanu
47. KAPITOLA: Předání Krišnova vzkazu gópím
48. KAPITOLA: Krišna těší své oddané
49. KAPITOLA: Dhritaráštrovy zlé úmysly
50. KAPITOLA: Krišna buduje pevnost Dváraku
51. KAPITOLA: Mučukundovo vysvobození
52. KAPITOLA: Krišna jako Rančór
53. KAPITOLA: Krišna unáší Rukminí
54. KAPITOLA: Krišna poráží všechny prince a odváží si Rukminí do Dváraky
55. KAPITOLA: Pradjumna, syn Krišny a Rukminí
56. KAPITOLA: Příběh o drahokamu Sjamantaka
57. KAPITOLA: Zabití Satrádžita a Šatadhanvy
58. KAPITOLA: Krišna se žení s pěti královnami
59. KAPITOLA: Osvobození démona Bhaumásury
60. KAPITOLA: Krišnův rozhovor s Rukminí
61. KAPITOLA: Popis Krišnovy rodiny
62. KAPITOLA: Setkání Úši a Aniruddhy
63. KAPITOLA: Pán Krišna bojuje s Bánásurou
64. KAPITOLA: Příběh o králi Nrigovi
65. KAPITOLA: Pán Balaráma navštěvuje Vrindávan
66. KAPITOLA: Osvobození Paundraky a krále Káší
67. KAPITOLA: Osvobození gorily Dvividy
68. KAPITOLA: Sámbova svatba
69. KAPITOLA: Velký mudrc Nárada navštěvuje různé domovy Pána Krišny
70. KAPITOLA: Krišnovy denní činnosti
71. KAPITOLA: Pán Krišna v Indraprastě
72. KAPITOLA: Osvobození krále Džarásandhy
73. KAPITOLA: Pán Krišna se vrací do Hastinápuru
74. KAPITOLA: Osvobození Šišupály
75. KAPITOLA: Proč se Durjódhana cítil na konci oběti Rádžasúji uražen
76. KAPITOLA: Bitva mezi Šálvou a členy jaduovské dynastie
77. KAPITOLA: Osvobození Šálvy
78. KAPITOLA: Zabití Dantavakry, Vidúrathy a Rómaharšany
79. KAPITOLA: Osvobození Balvaly a Balarámova pouť na posvátná místa
80. KAPITOLA: Setkání Pána Krišny s bráhmanou Sudámou
81. KAPITOLA: Bráhmana Sudámá dostává od Krišny požehnání
82. KAPITOLA: Pán Krišna a Balaráma se setkávají s obyvateli Vrindávanu
83. KAPITOLA: Setkání Draupadí s Krišnovými královnami
84. KAPITOLA: Vasudévovy obětní obřady
85. KAPITOLA: Krišnovy duchovní pokyny Vasudévovi a navrácení šesti mrtvých synů Dévakí
86. KAPITOLA: Únos Subhadry a Krišnova návštěva Šrutadévy a Bahulášvy
87. KAPITOLA: Modlitby zosobněných Véd
88. KAPITOLA: Vysvobození Pána Šivy
89. KAPITOLA: Krišnova výjimečná moc
90. KAPITOLA: Souhrnný popis Krišnových zábav