Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.178

Verš

dakṣiṇa-mathurā āilā kāmakoṣṭhī haite
tāhāṅ dekhā haila eka brāhmaṇa-sahite

Synonyma

dakṣiṇa-mathurā — do jižní Mathury; āilā — když přišel; kāmakoṣṭhī haite — z Kámakóšthí; tāhāṅ — tam; dekhā haila — potkal se; eka — jedním; brāhmaṇa-sahite — s brāhmaṇou.

Překlad

Z Kámakóšthí šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do jižní Mathury, kde se potkal s jedním brāhmaṇou.

Význam

Jižní Mathura, dnes známá jako Madurai, leží na březích řeky Bhágái. Toto poutní místo je zvláště určené pro oddané Pána Śivy, a proto se nazývá Šaiva-kšétra neboli místo, kde se uctívá Pán Śiva. Je to hornatá a lesnatá oblast. Nachází se tam dva Śivovy chrámy známé jako Rameśvara a Sundareśvara. Svůj chrám tam má také Devī – říká se mu chrám Mīnākṣī-devī a je to výtvor velkého architektonického umění. Byl postaven pod dohledem králů z dynastie Pāṇḍyů, ale muslimové ho, stejně jako chrám Sundareśvary, při svých nájezdech vážně poškodili. V roce 1372 křesťanského letopočtu seděl na trůně v Madurai král Kampanna Udaiyara. Před dávnými časy této oblasti vládl král Kulaśekhara, který za své vlády založil brāhmaṇskou kolonii. Známý král Anantaguṇa Pāṇḍya je potomkem krále Kulaśekhara v jedenácté generaci.