Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.155

Verš

eka īśvara — bhaktera dhyāna-anurūpa
eka-i vigrahe kare nānākāra rūpa

Synonyma

eka īśvara — Pán je pouze jeden; bhaktera — oddaných; dhyāna — meditace; anurūpa — podle; eka-i — jedné; vigrahe — v podobě; kare — projevuje; nānā-ākāra — různé; rūpa — podoby.

Překlad

„Mezi transcendentálními podobami Pána není rozdíl. Různé podoby se projevují kvůli různým náklonnostem různých oddaných. Pán je ve skutečnosti jeden, ale zjevuje se v různých podobách jen proto, aby uspokojil své oddané.“

Význam

V Brahma-saṁhitě (5.33) se uvádí:

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam
ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca

Pán je advaita, nedvojný. Mezi podobami Kṛṣṇy, Rāmy, Nārāyaṇa a Viṣṇua není rozdíl. Ti všichni jsou jednou osobou. Někdy se hloupí lidé ptají, zda se při zpívání jména „Rāma“ v Hare Kṛṣṇa mantře obracíme na Pána Rāmacandru, nebo na Pána Balarāmu. Pokud oddaný řekne, že jméno Rāma v Hare Kṛṣṇa mahā-mantře označuje Balarāmu, hlupáci se možná rozzlobí, protože pro ně slovo Rāma znamená Pán Rāmacandra. Mezi Balarāmou a Pánem Rāmou ve skutečnosti není rozdíl, a proto nezáleží na tom, zda se při zpívání Hare Rāma vztahujeme na Balarāmu nebo Pána Rāmacandru. Urážkou však je považovat Balarāmu za nadřazeného Pánu Rāmacandrovi nebo naopak. Začátečníci v oddané službě těmto závěrům śāster nerozumí a zbytečně se dopouštějí přestupků. Ve verši 154 to Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětlil zcela jasně: īśvaratve bheda mānile haya aparādha. „Pokud někdo dělá mezi podobami Pána rozdíly, dopouští se přestupku.“ Na druhou stranu by si však nikdo neměl myslet, že Pánovy podoby jsou na stejné úrovni s podobami polobohů. To je zcela jistě přestupek, což potvrzuje i Vaiṣṇava-tantra:

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ
brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta
sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

„Ten, kdo považuje velké polobohy, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, za rovné Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, Nārāyaṇovi, je pāśaṇḍī.“ (Hari-bhakti-vilāsa 7.117)

Závěr zní, že bychom neměli dělat mezi Pánovými podobami rozdíly ani je srovnávat s podobami polobohů nebo lidských bytostí. Někdy si například jistí hloupí sannyāsī myslí, že Pánovo tělo je hmotné, a staví daridra-nārāyaṇa na stejnou úroveň s Nārāyaṇem, což je naprostá urážka. Dokud člověk nedostane pokyny od pravého duchovního mistra, nemůže těmto různým podobám náležitě porozumět. To potvrzuje Brahma-saṁhitā: vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau. Rozdíly mezi různými podobami Pána nelze pochopit pouhým akademickým studiem nebo čtením védské literatury. Je třeba se učit od realizovaného oddaného. Jedině tehdy se člověk může naučit rozlišovat mezi Pánovými podobami. Závěr zní, že mezi podobami Pána rozdíl není, ale je rozdíl mezi podobami Pána a podobami polobohů.