Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.95

Verš

tatrātiśuśubhe tābhir
bhagavān devakī-sutaḥ
madhye maṇīnāṁ haimānāṁ
mahā-marakato yathā

Synonyma

tatra — tam; ati-śuśubhe — byl překrásný; tābhiḥ — díky nim; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; devakī-sutaḥ — syn Devakī; madhye — uprostřed; maṇīnām — drahých kamenů; haimānām — lemovaný zlatem; mahā-marakataḥ — drahokam jménem marakata; yathā — jako.

Překlad

„,Nejvyšší Osobnost Božství, syn Devakī, je zdrojem veškeré krásy, ale mezi gopīmi ještě zkrásní, protože připomíná drahokam marakata lemovaný zlatem a dalšími drahokamy.̀“