Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.91

Verš

ye yathā māṁ prapadyante
tāṁs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante
manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ

Synonyma

ye — oni; yathā — jak; mām — Mně; prapadyante — odevzdávají se; tān — jim; tathā eva — úměrně; bhajāmi — udílím přízeň; aham — Já; mama — Moji; vartma — cestu; anuvartante — následují; manuṣyāḥ — lidé; pārtha — Můj milý Arjuno; sarvaśaḥ — ve všech ohledech.

Překlad

„V Bhagavad-gītě (4.11) Pán Kṛṣṇa říká: ,Každého odměňuji podle toho, jak se Mi odevzdává. Všichni kráčejí Mou cestou ve všech ohledech, ó synu Pṛthy.̀“