Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.77

Verš

nandaḥ kim akarod brahman
śreya evaṁ mahodayam
yaśodā vā mahā-bhāgā
papau yasyāḥ stanaṁ hariḥ

Synonyma

nandaḥ — Nanda Mahārāja; kim — jaké; akarot — vykonal; brahman — ó brāhmaṇo; śreyaḥ — příznivé činnosti; evam — tak; mahā-udayam — dosahující vznešeného postavení Kṛṣṇova otce; yaśodā — matka Yaśodā; — nebo; mahā-bhāgā — velice požehnaná; papau — pil; yasyāḥ — jíž; stanam — z prsů; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

Rāmānanda Rāya pokračoval: „,Ó brāhmaṇo, jaké zbožné činnosti vykonal Nanda Mahārāja, že dostal Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇu za svého syna? A jaké zbožné skutky vykonala matka Yaśodā, že jí Absolutní Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇa začal říkat „maminko“ a pil z jejích prsů?̀“