Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.40

Verš

mahad-vicalanaṁ nṝṇāṁ
gṛhiṇāṁ dīna-cetasām
niḥśreyasāya bhagavan
nānyathā kalpate kvacit

Synonyma

mahat-vicalanam — putování svatých osob; nṝṇām — lidských bytostí; gṛhiṇām — hospodářů; dīna-cetasām — nízce uvažujících; niḥśreyasāya — pro konečný prospěch; bhagavan — ó můj Pane; na anyathā — žádný jiný záměr; kalpate — představí si; kvacit — kdykoliv.

Překlad

„,Můj drahý Pane, velcí světci někdy chodí do domů hospodářů, i když tito hospodáři obyčejně tíhnou k nízkým cílům. Pokud svatý člověk navštíví jejich domov, rozumí se, že je to pouze proto, aby těmto hospodářům přinesl prospěch.̀“

Význam

Tento verš je převzatý ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.4).