Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.215

Verš

sahaja gopīra prema, — nahe prākṛta kāma
kāma-krīḍā-sāmye tāra kahi ‘kāma’-nāma

Synonyma

sahaja — přirozená; gopīragopī; prema — láska k Bohu; nahe — není; prākṛta — hmotný; kāma — chtíč; kāma-krīḍā — smyslné hrátky; sāmye — zdánlivě stejné jako; tāra — takových činností; kahi — říkám; kāma-nāma — jméno „chtíč“.

Překlad

„Je třeba si všimnout, že přirozenou vlastností gopī je milovat Nejvyššího Pána. Jejich chtivou touhu nelze přirovnávat ke světskému chtíči. Jelikož se však někdy zdá, že jejich touha připomíná hmotný chtíč, je tato transcendentální láska ke Kṛṣṇovi někdy jako chtíč označována.“

Význam

Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že Kṛṣṇovi, který oplývá transcendentálním poznáním, nemůžeme nikdy připisovat hmotný chtíč. Ten se nedá ve službě Pánu zaměstnat, protože se týká materialistů, nikoliv Kṛṣṇy. Pro uspokojení Kṛṣṇy se dá použít jedině prema, láska k Bohu. Prema je bezvýhradná služba Pánu. Chtivé hry gopī jsou ve skutečnosti podstatou nejvyšší lásky k Bohu, protože gopī nikdy nejednají pro svoje vlastní uspokojení. Mají radost již z toho, že zapojují jiné gopī do služby Pánu. Gopī jsou transcendentálně šťastnější, když nepřímo zaměstnají druhé gopī ve službě Kṛṣṇovi, než když Mu slouží samy. To je rozdíl mezi hmotným chtíčem a láskou k Bohu. Chtíč se vztahuje na hmotný svět a láska k Bohu se vztahuje pouze na Kṛṣṇu.