Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.183-184

Verš

yāṅra saubhāgya-guṇa vāñche satyabhāmā
yāṅra ṭhāñi kalā-vilāsa śikhe vraja-rāmā
yāṅra saundaryādi-guṇa vāñche lakṣmī-pārvatī
yāṅra pativratā-dharma vāñche arundhatī

Synonyma

yāṅra — jejíž; saubhāgya — štěstí; guṇa — vlastnosti; vāñche — touží; satyabhāmā — Satyabhāmā, jedna z Kṛṣṇových královen; yāṅra ṭhāñi — od níž; kalā-vilāsa — šedesát čtyři druhů umění; śikhe — učí se; vraja-rāmā — všechny gopī z Vrindávanu; yāṅra — jejíž; saundarya-ādi — jako je krása; guṇa — vlastnosti; vāñche — touží; lakṣmī — bohyně štěstí; pārvatī — manželka Pána Śivy; yāṅra — jejíž; pati-vratā — cudnosti; dharma — zásada; vāñche — touží po; arundhatī — manželka Vasiṣṭhy Muniho.

Překlad

„Dokonce i Satyabhāmā, jedna z královen Śrī Kṛṣṇy, touží mít tak šťastné postavení a výjimečné vlastnosti jako Śrīmatī Rādhārāṇī. Všechny gopī se od Śrīmatī Rādhārāṇī učí umění oblékání, a dokonce i bohyně štěstí Lakṣmī a žena Pána Śivy Pārvatī touží po Její kráse a vlastnostech. I Arundhatī, slavná počestná žena Vasiṣṭhy, chce napodobovat cudnost a náboženské zásady Śrīmatī Rādhārāṇī.“