Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.10

Verš

pūrvavat ‘vaiṣṇava’ kari’ sarva loka-gaṇe
godāvarī-tīre prabhu āilā kata-dine

Synonyma

pūrva-vat — jako předtím; vaiṣṇava — oddanými; kari' — činící; sarva — všechny; loka-gaṇe — lidi; godāvarī-tīre — na břeh řeky Gódávarí; prabhu — Pán; āilā — přišel; kata-dine — po několika dnech.

Překlad

Stejně jako dříve udělal Śrī Caitanya Mahāprabhu z mnoha lidí, které na cestě potkal, oddané. Po několika dnech došel ke břehu řeky Gódávarí.