Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.128

Verš

yāre dekha, tāre kaha ‘kṛṣṇa’-upadeśa
āmāra ājñāya guru hañā tāra’ ei deśa

Synonyma

yāre — kohokoliv; dekha — potkáš; tāre — jemu; kaha — řekni; kṛṣṇa-upadeśa — pokyny Bhagavad-gīty, tak, jak je vyslovil Pán, nebo pokyny Śrīmad-Bhāgavatamu, který nabádá k uctívání Śrī Kṛṣṇy; āmāra ājñāya — na Můj pokyn; guru hañā — stávající se duchovním mistrem; tāra' — osvoboď; ei deśa — tuto zemi.

Překlad

„Každého pouč, aby následoval pokyny Pána Śrī Kṛṣṇy, jak jsou dané v Bhagavad-gītě a Śrīmad-Bhāgavatamu. Staň se tak duchovním mistrem a snaž se osvobodit každého v této zemi.“

Význam

To je vznešená mise Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy. Mnoho lidí přichází a ptá se, zda se musí vzdát rodinného života, aby se mohli připojit k této společnosti. To však není naše mise. Každý může zůstat v pohodlí svého domova. Jediné, o co každého žádáme, je, aby zpíval mahā-mantru: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare  /  Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Je-li trochu vzdělaný a je schopen číst Bhagavad-gītu takovou, jaká je, a Śrīmad-Bhāgavatam, tím lépe. Tato díla jsou nyní dostupná v angličtině (i češtině, pozn. překl.) a jsou velmi autorizovaně zpracována, aby zaujala všechny třídy lidí. Lidé celého světa by měli využít přítomnosti tohoto hnutí a místo toho, aby zůstávali pohroužení v hmotných činnostech, by měli doma se svými rodinami zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Je také nutné se vyhnout hříšným činnostem – nedovolenému sexu, jedení masa, hazardování a požívání omamných látek. Z těchto čtyř je zvláště hříšný nedovolený sex. Každý se musí oženit nebo vdát; zvláště ženy. Pokud je větší počet žen, mohou někteří muži přijmout více než jednu manželku. To ze společnosti odstraní prostituci. Bude-li možné, aby se muž oženil s více než jednou ženou, pak skončí nedovolený sex. Lze také produkovat mnoho užitečných surovin a obětovat je Kṛṣṇovi – obilí, ovoce, květiny a mléko. Proč by měl člověk zbytečně jíst maso a provozovat hrůzostrašná jatka? A jaký je užitek z kouření a pití čaje či kávy? Lidé již jsou omámení hmotným požitkem, a budou-li se omamovat ještě více, jakou mají šanci na seberealizaci? Člověk by se také neměl věnovat hazardu a zbytečně rozrušovat svou mysl. Skutečným účelem lidského života je dosáhnout duchovní úrovně a vrátit se k Bohu. To je summum bonnum duchovní realizace. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se snaží pozvednout lidskou společnost na úroveň životní dokonalosti pomocí metody popsané Śrī Caitanyou Mahāprabhuem v Jeho pokynu brāhmaṇovi Kūrmovi: zůstat doma, zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a kázat Kṛṣṇovy pokyny tak, jak jsou dané v Bhagavad-gītě a Śrīmad-Bhāgavatamu.