Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.95

Verš

ataeva ‘tri-yuga’ kari’ kahi viṣṇu-nāma
kali-yuge avatāra nāhī, — śāstra-jñāna

Synonyma

ataeva — proto; tri-yuga — Pán, který se zjevuje pouze ve třech yugách; kari' — činící; kahi — říkáme; viṣṇu-nāma — svaté jméno Pána Viṣṇua; kali-yuge — ve věku Kali; avatāra — inkarnace; nāhi — není; śāstra-jñāna — výrok písem.

Překlad

„Jiným jménem Pána Viṣṇua je Triyuga, protože v Kali-yuze se Pán Viṣṇu nezjevuje. Takové je tvrzení zjevených písem.“

Význam

Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, je známý jako Triyuga, což znamená, že se projevuje ve třech yugách. To však znamená, že v Kali-yuze se Pán nezjevuje přímo, nýbrž skrytě. To je potvrzeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.9.38):

itthaṁ nṛ-tiryag-ṛṣi-deva-jhaṣāvatārair
lokān vibhāvayasi haṁsi jagat-pratīpān
dharmaṁ mahā-puruṣa pāsi yugānuvṛttaṁ
channaḥ kalau yad abhavas tri-yugo 'tha sa tvam

„Můj Pane, ve svých rozmanitých inkarnacích v rodu lidí, zvířat, polobohů, ṛṣiů, vodních živočichů a dalších zabíjíš nepřátele tohoto světa. Tak tyto světy osvěcuješ transcendentálním poznáním. Ve věku Kali se, ó Mahāpuruṣo, někdy zjevuješ ve skryté inkarnaci. Proto jsi známý jako Triyuga (ten, kdo se zjevuje pouze ve třech yugách).“

Śrīla Śrīdhara Svāmī také potvrdil, že se Pán Viṣṇu ve věku Kali zjevuje, ale nejedná stejně jako v jiných věcích. Pán Viṣṇu se zjevuje ze dvou důvodů: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām. To znamená, že přichází, aby se oddával zábavám se svými oddanými a aby hubil démony. Tyto záměry jsou viditelné v yugách Satya, Tretā a Dvāpara, ale v Kali-yuze se Pán zjevuje ve skryté podobě. Démony nezabíjí přímo, ani přímo neochraňuje věřící. Jelikož tedy Pána nelze v Kali-yuze vnímat přímo jako v předešlých třech yugách, nazývá se Triyuga.