Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.59

Verš

āmi bālaka-sannyāsī — bhānda-manda nāhi jāni
tomāra āśraya niluṅ, guru kari’ māni

Synonyma

āmi — Já; bālaka-sannyāsī — mladý sannyāsī; bhānda-manda — dobré a špatné; nāhi — ne; jāni — vím; tomāra — tvoje; āśraya — útočiště; niluṅ — přijal jsem; guru — duchovního mistra; kari' — činící; māni — přijímám.

Překlad

„Já jsem mladý sannyāsī a ve skutečnosti nevím, co je dobré a co špatné. Hledám u tebe proto útočiště a přijímám tě jako svého duchovního mistra.“