Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.276

Verš

mukti-śabda kahite mane haya ghṛṇā-trāsa
bhakti-śabda kahite mane haya ta’ ullāsa

Synonyma

mukti-śabda — slova mukti; kahite — vyslovením; mane — v mysli; haya — je; ghṛṇā — nelibost; trāsa — a strach; bhakti-śabda — slovo bhakti; kahite — vyslovit; mane — v mysli; haya — je; ta' — opravdu; ullāsa — transcendentální radost.

Překlad

„Už samotný zvuk slova ,muktì probouzí okamžitě odpor a strach, ale když řekneme ,bhaktì, přirozeně v mysli cítíme transcendentální blaženost.“