Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.270

Verš

sālokya-sārṣṭi-sāmīpya-
sārūpyaikatvam apy uta
dīyamānaṁ na gṛhṇanti
vinā mat-sevanaṁ janāḥ

Synonyma

sālokya — žít na stejné planetě jako Pán; sārṣṭi — mít stejné bohatství, jako má Pán; sāmīpya — vždy se sdružovat s Pánem; sārūpya — získat stejné tělo, jako má Pán; ekatvam — splynout s tělem Pána; api — přestože; uta — je řečeno; dīyamānam — nabídnuté; na — ne; gṛhṇanti — přijímají; vinā — bez; mat — Mou; sevanam — služby; janāḥ — čistí oddaní.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya na závěr řekl: „Čistý oddaný nepřijme žádný druh osvobození, i když mu jsou nabídnuty. Je naprosto spokojený se službou Pánu.“