Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.25

Verš

anyonye lokera mukhe ye kathā śunila
sārvabhauma-gṛhe prabhu, — anumāna kaila

Synonyma

anyonye — mezi sebou; lokera — lidí; mukhe — v ústech; ye — to, co; kathā — řeč; śunila — bylo slyšet; sārvabhauma-gṛhe — v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; prabhu — Pán; anumāna — odhad; kaila — učinili jsme.

Překlad

„Z toho, co si lidé povídají, jsme vyrozuměli, že Pán je nyní v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi.“