Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.24

Verš

āmā-sabā chāḍi’ āge gelā daraśane
āmi-saba pāche āilāṅ tāṅra anveṣaṇe

Synonyma

āmā-sabā — nás všechny; chāḍi' — opouštějící; āge — napřed; gelā — šel; daraśane — zhlédnout Pána Jagannātha; āmi-saba — my všichni; pāche — za Ním; āilāṅ — přišli jsme; tāṅra — Jeho; anveṣaṇe — v hledání.

Překlad

„Pán Caitanya Mahāprabhu naši skupinu opustil a vydal se napřed zhlédnout Pána Jagannātha. My jsme právě přišli a teď Ho hledáme.“