Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.23

Verš

mukunda kahe, — ‘mahāprabhu sannyāsa kariyā
nīlācale āilā saṅge āmā-sabā lañā

Synonyma

mukunda kahe — Mukunda Datta odpovídá; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sannyāsa kariyā — poté, co přijal stav odříkání; nīlācale — do Džagannáth Purí; āilā — přišel; saṅge — s sebou; āmā-sabā — nás všechny; lañā — beroucí.

Překlad

Mukunda Datta pokračoval: „Poté, co Pán Caitanya Mahāprabhu přijal sannyās, šel do Džagannáth Purí a nás všechny vzal s sebou.“