Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.26

Verš

īśvara-darśane prabhu preme acetana
sārvabhauma lañā gelā āpana-bhavana

Synonyma

īśvara-darśane — když uviděl Pána Jagannātha; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; preme — v extázi lásky k Bohu; acetana — bezvědomý; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; lañā gelā — vzal; āpana-bhavana — do svého domu.

Překlad

„Caitanya Mahāprabhu se při spatření Pána Jagannātha dostal do extatické nálady a upadl do bezvědomí. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Ho v tomto stavu vzal k sobě domů.“