Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.240

Verš

daṇḍavat kari’ kaila bahu-vidha stuti
dainya kari’ kahe nija pūrva-durmati

Synonyma

daṇḍavat kari' — poté, co se poklonil celým tělem na zem; kaila — přednesl; bahu-vidha — různé druhy; stuti — modliteb; dainya kari' — s velkou pokorou; kahe — popisuje; nija — svoji; pūrva-durmati — dřívější špatnou povahu.

Překlad

Bhaṭṭācārya padl před Pánem Caitanyou Mahāprabhuem na zem, aby Mu vzdal úctu. Poté, co přednesl různé modlitby, hovořil s velkou pokorou o své dřívější špatné povaze.