Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.241

Verš

bhakti-sādhana-śreṣṭha śunite haila mana
prabhu upadeśa kaila nāma-saṅkīrtana

Synonyma

bhakti-sādhana — ve vykonávání oddané služby; śreṣṭha — to nejdůležitější; śunite — slyšet; haila — byla; mana — mysl; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; upadeśa — pokyn; kaila — udělil; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána.

Překlad

Potom se Bhaṭṭācārya Caitanyi Mahāprabhua zeptal: „Co je nejdůležitější činností oddané služby?“ Pán odpověděl, že nejdůležitější je zpívat svaté jméno Pána.

Význam

V oddané službě se vykonává devět druhů činností. Ty jsou vyjmenovány v následujícím verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu (7.5.23):

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam

Naslouchání o slávě Pána, opěvování, vzpomínání, sloužení lotosovým nohám Pána, uctívání v chrámu, pronášení modliteb, stát se Pánovým služebníkem, být Pánovým přítelem a sarvātma-nivedana, plné odevzdání se u Pánových lotosových nohou, je devět způsobů oddané služby. V Nektaru oddanosti jsou rozvedeny na šedesát čtyři prvků. Když se Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Pána zeptal, který z nich je nejdůležitější, Śrī Caitanya Mahāprabhu okamžitě odpověděl, že nejdůležitější je zpívání svatých jmen Pána: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare  /  Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Potom na potvrzení svého výroku citoval následující verš z Bṛhan-nāradīya Purāṇy (38.126).