Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.138

Verš

vyāsa-sūtrera artha — yaiche sūryera kiraṇa
sva-kalpita bhāṣya-meghe kare ācchādana

Synonyma

vyāsa-sūtrera — Vyāsadevovy Vedānta-sūtry; artha — významy; yaiche — jako; sūryera — slunce; kiraṇa — zářící paprsky; sva-kalpita — vymyšleného; bhāṣya — komentáře; meghe — mrakem; kare — činí; ācchādana — zahalení.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Brahma-sūtra, kterou sestavil Śrīla Vyāsadeva, září jako slunce. Snaží-li se někdo vykládat její význam, pouze toto slunce zakrývá mrakem.“