Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.109

Verš

yuktaṁ ca santi sarvatra
bhāṣante brāhmaṇā yathā
māyāṁ madīyām udgṛhya
vadatāṁ kiṁ nu durghaṭam

Synonyma

yuktam — vhodné; ca — také; santi — jsou; sarvatra — všude; bhāṣante — hovoří; brāhmaṇāḥ — učení; yathā — nakolik; māyām — iluzi; madīyām — Moji; udgṛhya — přijímající; vadatām — spekulantů; kim — co; nu — jistě; durghaṭam — nemožné.

Překlad

„,Cokoliv řeknou učení brāhmaṇové, je téměř ve všech případech přijato. Nic totiž není nemožné pro toho, kdo se odevzdá Mé matoucí energii a mluví pod jejím vlivem.̀“

Význam

V tomto verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.22.4) Nejvyšší Pán vysvětluje, že Jeho matoucí energie může způsobit nemožné; taková je její moc. Filosofičtí spekulanti v mnoha případech zatemnili skutečnou pravdu a sebevědomě předložili mylné teorie. V dávných dobách hlásali tyto zbytečné filosofické teorie filosofové jako Kapila, Gautama, Jaimini, Kaṇāda a podobní brāhmaṇové a dnes jsou to takzvaní vědci, kteří předkládají mnoho falešných teorií o stvoření, podpořených zdánlivě logickými argumenty. To vše se odehrává pod vlivem Pánovy matoucí energie. Matoucí energie se tedy někdy jeví jako pravdivá, protože pochází z Nejvyššího Pravdivého. Abychom se vyhnuli jejímu matoucímu iluzornímu vlivu, musíme přijmout slova Nejvyšší Osobnosti Božství tak, jak jsou. Jedině tehdy lze vlivu této energie uniknout.