Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.97

Verš

hāsiñā gopāla kahe, — “śunaha, brāhmaṇa
tomāra pāche pāche āmi kariba gamana

Synonyma

hāsiñā — s úsměvem; gopāla — Pán Gopāla; kahe — říká; śunaha — poslouchej; brāhmaṇa — ó Můj drahý brāhmaṇo; tomāra — tebou; pāche pāche — za; āmi — Já; kariba — budu dělat; gamana — chůzi.

Překlad

Śrī Gopālajī se usmál a řekl: „Poslouchej, Můj drahý brāhmaṇo, půjdu s tebou, ale tak, že budu kráčet za tebou.“

Význam

Tento rozhovor mezi Pánem Śrī Kṛṣṇou a brāhmaṇou je důkazem toho, že Pán ve své arcā-mūrti neboli podobě vyrobené z hmotných prvků není hmotný, protože tyto prvky jsou sice od Pána oddělené, ale jak stojí v Bhagavad-gītě, zároveň jsou částí Jeho energie. Jelikož jsou Pánovou vlastní energií a jelikož mezi energií a jejím zdrojem není žádný rozdíl, může se Pán zjevit skrze jakýkoliv prvek. Tak jako slunce šíří teplo a světlo svou září, i Kṛṣṇa se díky své nepochopitelné moci může zjevit ve své původní duchovní podobě v jakémkoliv hmotném prvku, jako například v kameni, dřevu, malbě, zlatě, stříbře a drahokamech, protože všechny hmotné prvky jsou Jeho energie. Śāstry varují: arcye viṣṇau śilā-dhīḥ ... nārakī saḥ – o arcā-mūrti, Božstvu v chrámu, bychom si nikdy neměli myslet, že je to kámen, dřevo nebo nějaký jiný hmotný prvek. Díky své pokročilé oddanosti tedy mladší brāhmaṇa věděl, že Božstvo Gopāla není kámen, i když tak vypadá, ale že je to syn Nandy Mahārāje, samotný Vrajendra-nandana. Vzhledem k tomu tedy Božstvo mohlo jednat stejně, jako jedná Pán ve své původní podobě Kṛṣṇy.

Pán Kṛṣṇa k mladému brāhmaṇovi promluvil jen proto, aby vyzkoušel jeho poznání o arcā-vigraze. Jinými slovy ti, kdo pochopili vědu o Kṛṣṇovi, o Jeho jménech, podobách, vlastnostech a tak dále, mohou s Božstvem také mluvit. Obyčejnému člověku se však bude zdát, že Božstvo je z kamene, dřeva či jiného materiálu. Ve vyšším smyslu není nic skutečně hmotné, protože všechny hmotné prvky pocházejí z nejvyšší duchovní bytosti. Kṛṣṇa je všemocný, všudypřítomný a vševědoucí, a proto může se svým oddaným jednat bez problémů v jakékoliv podobě. Milostí Pána oddaný dobře ví, jak Pán jedná. A nejen to, může s Ním i hovořit tváří v tvář.