Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.86

Verš

eta śuni’ nāstika loka upahāsa kare
keha bale, īśvara — dayālu, āsiteha pāre

Synonyma

eta śuni' — když to slyšeli; nāstika — ateističtí; loka — lidé; upahāsa — posměch; kare — činí; keha bale — někdo říká; īśvara — Bůh; dayālu — milostivý; āsiteha pāre — může přijít.

Překlad

Někteří ateisté ve shromáždění po vyslechnutí rozhodných slov mladého brāhmaṇy začali vtipkovat. Někdo jiný však řekl: „Pán je koneckonců milostivý, a jestli chce, tak může přijít.“