Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.134

Verš

nityānanda-mukhe śuni’ gopāla-carita
tuṣṭa hailā mahāprabhu svabhakta-sahita

Synonyma

nityānanda-mukhe — z úst Pána Nityānandy Prabhua; śuni' — když slyšel; gopāla-carita — vyprávění o Gopālovi; tuṣṭa hailā — byl velmi potěšen; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sva-bhakta-sahita — se svými oddanými.

Překlad

Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslechl příběh o Gopālových skutcích. Jeho samotného i Jeho blízké oddané to velice potěšilo.