Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.89

Verš

gopāla prakaṭa haila, — deśe śabda haila
āśa-pāśa grāmera loka dekhite āila

Synonyma

gopāla — Pán Gopāla; prakaṭa haila — se zjevil; deśe — po celé zemi; śabda haila — rozšířila se zpráva; āśa-pāśa — sousedních; grāmera — z vesnic; loka — lidé; dekhite āila — přišli zhlédnout.

Překlad

Jakmile se po kraji roznesla zpráva, že se na vrcholu Góvardhanu zjevil Pán Gopāla, přicházeli se na Božstvo dívat všichni lidé ze sousedních vesnic.