Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.200

Verš

premonmāda haila, uṭhi’ iti-uti dhāya
huṅkāra karaye, hāse, kānde, nāce, gāya

Synonyma

prema-unmāda — šílenství z lásky; haila — bylo; uṭhi' — poté, co se zvedl; iti-uti dhāya — běhá sem a tam; huṅkāra — vydávání zvuků; karaye — činí; hāse — směje se; kānde — pláče; nāce — tančí; gāya — a zpívá.

Překlad

Pán projevoval extatické emoce a začal běhat sem a tam, přičemž vydával hlasité zvuky. Chvílemi se smál, chvílemi plakal a chvílemi tančil a zpíval.