Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.186

Verš

pragāḍha-premera ei svabhāva-ācāra
nija-duḥkha-vighnādira nā kare vicāra

Synonyma

pragāḍha — hluboké; premera — lásky k Bohu; ei — toto; svabhāva — přirozené; ācāra — chování; nija — osobní; duḥkha — nepohodlí; vighna — překážky; ādira — a tak dále; — ne; kare — činí; vicāra — úvahu.

Překlad

„To je přirozený výsledek hluboké lásky k Bohu. Oddaný nebere v úvahu osobní nepohodlí ani překážky. Za všech okolností chce sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství.“

Význam

Pro ty, kdo rozvinuli silnou lásku ke Kṛṣṇovi, je přirozené, že se nestarají o osobní nepohodlí či překážky. Takoví oddaní jsou odhodlaní pouze vykonávat nařízení Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a Jeho zástupce, duchovního mistra. Za všech okolností, i v největším nebezpečí, bez odchýlení pokračují s tím největším odhodláním. To jasně dokazuje sílu služebníkovy lásky. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.8) je řečeno: tat te 'nukampāṁ su-samīkṣamāṇaḥ: ti, kdo se vážně chtějí vysvobodit ze zajetí hmotné existence a kdo rozvinuli silnou lásku ke Kṛṣṇovi, jsou vhodnými uchazeči o návrat domů, zpátky k Bohu. Ten, kdo Kṛṣṇu opravdu silně miluje, se nestará o hmotné nepohodlí, nedostatek, překážky nebo neštěstí. Pokud u dokonalého vaiṣṇavy vidíme zdánlivé neštěstí či zármutek, pro něho to není neštěstí, ale spíše transcendentální radost. V Śikṣāṣṭace (8) Śrī Caitanya Mahāprabhu také učil: āśliṣya vā pāda-ratāṁ pinaṣṭu mām. Ten, kdo Kṛṣṇu hluboce miluje, se nikdy od své služby neodchýlí, a to ani uprostřed všech možných problémů a překážek, které se mu postaví do cesty.