Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.167

Verš

ei mata candana deya pratyaha ghaṣiyā
parāya sevaka saba ānanda kariyā

Synonyma

ei mata — takto; candana — santálové dřevo; deya — dává; pratyaha — denně; ghaṣiyā — po rozmělnění; parāya — nanášejí; sevaka — služebníci; saba — to vše; ānanda — radost; kariyā — cítící.

Překlad

Gopīnāthajī tak denně dostával santálovou pastu a Jeho služebníky to velice těšilo.