Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.74

Verš

prabhu bale — eta anna nāriba khāite
sannyāsīra dharma nahe ucchiṣṭa rākhite

Synonyma

prabhu bale — Pán řekl; eta — tolik; anna — jídla; nāriba — nebudu schopen; khāite — sníst; sannyāsīrasannyāsīho; dharma nahe — není povinnost; ucchiṣṭa — zbytky jídla; rākhite — nechávat.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Tolik jídla nedokážu sníst a sannyāsī není povinen nechávat zbytky.“

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam (11.18.19) říká:

bahir jalāśayaṁ gatvā
tatropaspṛśya vāg-yataḥ
vibhajya pāvitaṁ śeṣaṁ
bhuñjītāśeṣam āhṛtam

Sannyāsī by měl odnést veškeré potraviny, které získá v domech hospodářů, někam do blízkosti jezera či řeky a po obětování jídla Viṣṇuovi, Brahmovi a slunci (třech dílů), by měl vše sníst a nenechávat nic pro druhé.“