Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.73

Verš

ācārya bale — akapaṭe karaha āhāra
yadi khāite nā pāra pāte rahibeka āra

Synonyma

ācārya bale — Advaita Ācārya řekl; akapaṭe — bez přetvářky; karaha — prosím učiň; āhāra — jedení; yadi — jestliže; khāite — jíst; pāra — nemůžeš; pāte — na listu; rahibeka āra — ať zůstane zbytek.

Překlad

Advaita Ācārya Pána požádal, aby prasādam jednoduše bez přetvářky přijal, a pokud by je nemohl všechno sníst, může nechat zbytek na listu.