Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.71

Verš

ācārya kahe — chāḍa tumi āpanāra curi
āmi saba jāni tomāra sannyāsera bhāri-bhuri

Synonyma

ācārya kahe — Advaita Ācārya odpověděl; chāḍa — zanech; tumi — Ty; āpanāra — sebe; curi — ukrývání; āmi — Já; saba — všechno; jāni — vím; tomāra — Tvého; sannyāsera — přijetí odříkání; bhāri-bhuri — důvěrný význam.

Překlad

Když se Śrī Caitanya Mahāprabhu zdráhal přijmout již připravené jídlo, Advaita Ācārya Mu řekl: „Přestaň se prosím ukrývat. Vím, kdo jsi, a znám také důvěrný význam Tvého přijetí sannyāsu.“