Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.35

Verš

ācārya kahe, mithyā nahe śrīpāda-vacana
yamunāte snāna tumi karilā ekhana

Synonyma

ācārya kahe — Advaita Ācārya odpověděl; mithyā nahe — to není lež; śrīpāda-vacana — slova Śrī Nityānandy Prabhua; yamunāte — v řece Jamuně; snāna — koupel; tumi — Ty; karilā — vykonal; ekhana — právě nyní.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nařkl Nityānandu z podvádění, ale Śrīla Advaita Ācārya odpověděl: „Nic z toho, co Ti Nityānanda Prabhu řekl, není lež. Nyní ses opravdu vykoupal v řece Jamuně.“