Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.125

Verš

rātri-dine poḍe mana soyāsti nā pāṅ
yāhāṅ gele kānu pāṅ, tāhāṅ uḍi’ yāṅ

Synonyma

rātri-dine — ve dne v noci; poḍe — hoří; mana — mysl; soyāsti — oddech; — ne; pāṅ — dostávám; yāhāṅ — kde; gele — když půjdu; kānu pāṅ — získám Kṛṣṇu; tāhāṅ — tam; uḍi' — letící; yāṅ — jdu.

Překlad

„,Moje pocity jsou takové: Má mysl hoří ve dne v noci a nenacházím oddechu. Kdyby existovalo místo, kde bych mohla potkat Kṛṣṇu, okamžitě bych tam odletěla.̀“