Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.115

Verš

ei pada gāoyāiyā harṣe karena nartana
sveda-kampa-pulakāśru-huṅkāra-garjana

Synonyma

ei pada — tento verš; gāoyāiyā — rozezpívávající; harṣe — s radostí; karena — činí; nartana — tanec; sveda — pocení; kampa — třesení; pulaka — ježení chlupů; aśru — slzy štěstí; huṅkāra — hřímání; garjana — řev.

Překlad

Advaita Ācārya vedl saṅkīrtanovou skupinu a s velkou radostí zpíval tento verš. V extázi se u Něho projevovalo pocení, třesení, ježení chlupů, slzení a občas hřímání a řev.