Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.110

Verš

gaura-deha-kānti sūrya jiniyā ujjvala
aruṇa-vastra-kānti tāhe kare jhala-mala

Synonyma

gaura — světlé pleti; deha — těla; kānti — záře; sūrya — slunce; jiniyā — překonávající; ujjvala — jasné; aruṇa — načervenalých; vastra-kānti — krása šatů; tāhe — v tom; kare — vydává; jhala-mala — třpyt.

Překlad

Viděli tělo Śrī Caitanyi Mahāprabhua s velmi světlou barvou pleti a Jeho jasnou záři, která překonávala svit slunce. Nad tím vším se skvěla krása šafránově zbarvených šatů, třpytících se na Jeho těle.