Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.199

Verš

eka ‘nāmābhāse’ tomāra pāpa-doṣa yābe
āra ‘nāma’ la-ite kṛṣṇa-caraṇa pāibe

Synonyma

eka — jedním; nāma-ābhāse — odrazem čistého zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; tomāra — tvoje; pāpa-doṣa yābe — všechny následky hříchů odejdou; āra — potom znovu; nāma la-ite — až budeš zpívat jméno Pána čistě; kṛṣṇa-caraṇa pāibe — získáš útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dále Subuddhimu Rāyovi řekl: „Začni zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, a až to budeš dělat téměř čistě, všechny následky tvých hříchů odejdou. Poté, co v tom dosáhneš dokonalosti, získáš útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy.“

Význam

Je třeba vzít v úvahu deset druhů přestupků. Na začátku, když je člověk zasvěcen do zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, se přirozeně dopouští mnoha přestupků. Oddaný by se proto měl snažit těmto přestupkům pečlivě vyhýbat a měl by zpívat čistě. To neznamená, že je Hare Kṛṣṇa mahā-mantra někdy čistá a někdy nečistá. Ve skutečnosti je hmotně znečištěný ten, kdo zpívá. Musí se očistit, aby měla svatá jména dokonalou účinnost. Zpívání svatého jména Pána bez přestupků nám pomůže okamžitě získat útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou. To znamená, že nás čisté zpívání okamžitě umístí na transcendentální úroveň. Měli bychom si však všimnout, že podle pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua bychom neměli se zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry čekat, až se nejdříve očistíme. Měli bychom začít okamžitě, ať se nacházíme v jakýchkoliv podmínkách. Silou Hare Kṛṣṇa mantry budeme postupně zbaveni veškerého hmotného znečištění a získáme útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy, což je konečný cíl života.